Kaninskjulet demonterat

Att riva är första steget till att bygga. Idag har jag plockat isär det gamla kaninskjulet i dess beståndsdelar. Kortsiktigt hade det kanske varit enklare att bara dra ner hela skjulet med traktorn. Men materialet måste ända tas om hand. Därför blev det att dra ut alla plåtspikarna en i taget. Lite bökigt om man […]