Grannens gallring ger vidgade vyer

Först röjsåg, sen skördare och till sist skotare. Nu har min granne gallrat skogen norr om min gård och förvandlat en snårskog till björkdito. Har egentligen aldrig haft något att anmärka på grannens skog men den har varit så snårig att jag undvikit att promenera där. Jag har hållit mig mest söder om gården. Men […]

Jag ser slutet på stenöknen

I helgen var mina föräldrar här på gården och då får man hitta något att sysselsätta dem med. Det finns oräkneliga arbetsuppgifter men eftersom det rörde sig om pensionärer lät jag dem rensa ogräs och röja sten. När man börjar ett projekt som stenröjning så ser det alltid rätt tröstlöst ut. Bara en oräknelig mängd […]