Fruktträdskräfta – rena redskap inte viktigast

Det finns flera sjukdomar som kan drabba äppelträd – en av de vanligaste är fruktträdskräfta. De flesta råd om fruktträdskräfta handlar om att rengöra beskärningsredskap. Gör gärna det – men det finns viktigare åtgärder. Fruktträdskräfta är så vanligt förekommande att man kan ta för givet att den finns i alla odlingar i större eller mindre […]