Bina är oresonliga

Nu har jag haft bin i drygt en månad och det har visat sig vara betydligt mer arbetskrävande än jag trodde. Och då har jag inte ens börjat ta hand om honungen. Under de gångna veckorna har jag fått fyra svärmar. Två har jag lyckats fånga men igår flydde två svärmar till skogs. Då har […]