Nyodling: Från skog till åker

Två små plättar plöjda. En ska sås med gräs för att ligga som odlingsreserv. Den andra blir årets potatisåker.

När jag flyttade till gården var det granskog på större delen av marken. Men på äldre kartor såg jag att en stor del av gården faktiskt varit uppodlad. Där för bestämde jag mig för att återställa den gamla åkermarken. Dags för nyodling! I mitten på 1800-talet var praktiskt taget all odlingsbar mark i Sverige brukad. Att försöka med nyodling […]

Nyodling I: Skogen såld

Träffade en virkesköpare från Holmen i dag och vi gick igenom skogen. Som det ser ut nu kommer den att vara fälld i slutet på veckan och innan mars ska timret vara bortforslat. Tyvärr är det låga priser på massaved för tillfället. Det är inte bara läsarna som drabbas när vi gör tunnare tidningar. I […]

Dags för nyodling

Nu ska skogen bort och marken bli nyodling. Förhoppningsvis kommer de att ta den de närmaste veckorna. Virket  tar de nästan direkt men sen kommer Groten att bli liggande. Så på måndag ska jag träffa skogsbolaget och bestämma var allt ska läggas. Har pratat med både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och de har inga invändningar. Så […]

Stora planer för 2013

Det är väldigt mycket som ska fixas inför min tid som heltidsbonde. Skogen ska avverkas och marken beredas för sådd. Det är vad jag ägnat mycket tid år sedan nyåret. Men ändå är detta bara en bråkdel av alla mina planer. Skogen ska avverkas, stubbarna röjas och marken provtas, med all sannolikhet kalkas och sedan […]