Nyodling III: Bakslag och nya tag

Hade en kille med en stor skogsfräs här för att titta på hygget. Planen är att kunna så gröngödsling redan i år. Tyvärr fanns det en del problem. Min gamla moränmark innehåller en och annan sten och det går inte att förutsäga var de dyker upp. Och om det blir ovanligt mycket skador på fräsen […]