Premiär för jakt på skräppa

Även en vegetarian kan känna jaktlycka. Här poserar Lucie bakom några hundra fällda skräppor. Varje skräppa är tagen i närstrid med bara en sekatör som vapen.
Även en vegetarian kan känna jaktlycka. Här poserar Lucie bakom några hundra fällda skräppor. Varje skräppa är tagen i närstrid med bara en sekatör som vapen.

Varje år försöker jag att åtminstone en gång ta itu med all skräppa som skräpar ner odlingarna här på gården. I år överlät jag jakten på min wwoofare Lucie, och hon hade god jaktlycka.

Det är knappast någon risk att skräppan blir utrotad, men genom att varje år attackera den innan den går i frö borde jag i alla fall kunna hålla koll på beståndet. En fullvuxen skräppa kan släppa 7000 frön varje år.

En etablerad skräppa kan blomma två gånger under säsongen och producera många tusentals frön som kan leva i jorden i tio år.
En etablerad skräppa kan blomma två gånger under säsongen och producera många tusentals frön som kan leva i jorden i tio år.

För en riktig bekämpning av skräppa bör man attackera roten fem centimeter under marknivå, det har jag skrivit om på annat håll. Men det är inte alltid som en slutgiltig lösning är nödvändig. För min del är skräppan mest ett estetiskt problem och då räcker det med ytbekämpning.

Och nöjer man sig med att hålla den tillbaka kan man fälla några hundra skräppor på en dryg timma. Visst, skräppa är ett perennt ogräs och rötterna kommer att ge upphov till en ny planta. Men går man över dem ett par gånger varje år så kommer de inte att frodas i alla fall.

Riktigt illvilliga storvuxna skräppor kan jag ge en rotattack med spade eller skräppadödare. Men att göra det på ett par hundra skräppor är både tids och själsdödande.

Önskar bara att jag hade en lika effektiv metod att hålla undan kvickroten…

Bekämpa skräppan som en zombie

En bit rundstav, två slangklämmor och ett avsågat stämjärn. Sen är man redo att gå i krig mot skräpporna.
En bit rundstav, två slangklämmor och ett avsågat stämjärn. Sen är man redo att gå i krig mot skräpporna.

En av mina huvudfiender här på gården är skräppan. Den attackerar från alla håll och jag gör vad jag kan för att bekämpa den. Kör regelbundet med röjsågen – men den ger sig inte utan det dyker upp nya plantor från roten. Min senaste idé är att tänka på dem som zombies.

Tänk dig att skräppans hjärna sitter sju centimeter ner på roten. Då är det vara att sike och hugga till innan skräppan går till motattack.
Tänk dig att skräppans hjärna sitter sju centimeter ner på roten. Då är det bara att sikta och hugga till innan skräppan går till motattack.

Att hugga och massakrera dem med röjsågen hjälper bara tillfälligt, de kommer tillbaka. Men jag läste att det är bara de översta sex centimetrarna på roten som kan skjuta nya skott – och de ledde till zombieidén: Skräppans hjärna sitter sju centimeter under jorden och det är den man måste attackera om man ska slå ut eländet.

Nu har jag tillverkat ett skräppjärn av Julas billigaste stämjärn och en bit rundstav. Under eftermiddagen har jag testat mitt nya vapen med varierande framgång. Träffar man rätt är det lätt, men det är inte självklart hur roten går. Skräppor är luriga. De kan ha en stam som vilar på marken upp till en decimeter innan de reser sig och avslöjar var de är. Och då är det inte lätt att träffa hjärnan.

Dessutom är en del av dem så bedrägliga att de växer mellan stenar och då går det inte att få in en ren stöt. Skräppjärnet fungerar i alla fall väl för pengarna – ett dåligt stämjärn får man för under 50 kronor. Och även om det inte är hundraprocentigt så är det ett bra tillskott i vapenarsenalen.

Mina ogräs: Skräppa

Det finns flera varianter av skräppa och de vanligaste är krusskräppa, gårdsskräppa och tomtskräppa. I alla praktiska avseenden kan de behandlas på samma sätt: De ska bort!

En etablerad skräppa kan blomma två gånger under säsongen och producera många tusentals frön som kan leva i jorden i tio år.
En etablerad skräppa kan blomma två gånger under säsongen och producera många tusentals frön som kan leva i jorden i tio år.

Skräppan är en platsbunden perenn som främst sprids med frö. En planta som tillåts etablera sig kan växa upp och producera frön redan samma höst och fortsätta med det i flera år. Varje planta som tillåts växa ostört kan producera 3000-9000 frön. Därför är det avgörande för bekämpningen att ta dem innan dess. Fröna kan hålla sig vid liv i tio år i jorden (jag har sett en uppgift om att 80 år gamla frön kan gro, men den vill jag inte tro på) och på det sättet byggs det upp en fröbank om man inte bekämpar dem. Dessutom gör frönas hårda skal att de överlever att passera genom betesdjur och kan därför också spridas med gödseln.

De första fröna gror tidigt på våren men eftersom de har olika ålder har skräppan en utdragen groningsperiod och fröna kan få fart under större delen av säsongen så länge jordtemperaturen är över tio grader.
De första fröna gror tidigt på våren men eftersom de har olika ålder har skräppan en utdragen groningsperiod och fröna kan få fart under större delen av säsongen så länge jordtemperaturen är över tio grader.

Fröna gror tidigt på våren men är känsliga för konkurrens både på rotnivå och efter uppkomst.

De kan även utveckla nya skott från rötterna, men det är främst de översta fem till sju centimetrarna på roten som har den förmågan. Därför ska man sticka av den kraftiga pålroten ungefär en decimeter ner. Fungerar bra med en spetsig spade om man inte har allt för stenig jord.

Med tiden utvecklar skräppan pålrötter. Det är det översta 4-7 centimetrarna som har störst chans att utvecklas till nya plantor när det klipps ner.
Med tiden utvecklar skräppan pålrötter. Det är det översta 5-7 centimetrarna som har störst chans att utvecklas till nya plantor när det klipps ner.

Om man inte har alltför många skräppor är det lönsamt att handrensa dem(gräva/sticka) Jordbruksverket skriver att gränsen går vid 2000 per ha. Själv har jag väl en 500 (känns som fler) och därför är det handarbete som gäller för mig och jag går därför inte ens in på kemisk behandling.

Att sticka rötterna tycker jag fungerar bra på öppen jord som i  rabatter etc Men där skräppan är invuxen med andra växter nöjer jag mig med att klippa den långt ner, eftersom den inte gillar konkurrensen. En gång till: Låt den inte fröa!