Snigeldynamit – när andra metoder inte fungerar

Det största delprojektet i min ladugårdsrenovering är att gjuta en platta, men först måste grunden grävas ut – och alla stenar är inte flyttbara. Det är då snigeldynamit kommer till användning. Golvet är nu borta i halva ladugården och som väntat fanns det en del större stenblock där. Framförallt en stor sten mitt i golvet […]