Att städa en bokhylla

Gång på gång hamnar jag i samma situation. Bokhyllorna är överfulla och det ligger böcker i högar på bord, fönsterbräden och på de övriga böckerna i hyllan. Det kvittar hur mycket utrymme man skaffar. Nu har jag i alla fall gjort en utrensning. Rensning och sortering sker samtidigt. Mitt mål med bokhyllorna är att jag […]

Så städar man en brunn

Den gamla grävda brunnen här på gården har varit sorgligt försummad. Eftersom jag har en djupborrad brunn med i stort sett obegränsdag vattentillgång har jag inte ens öppnat locket på min gamla brunn. Men nu har den dragit vinstlotten i aktivitetslotteriet. Det var inte utan viss spänning som vi lyfte på locket. Eller försökte. Det visade sig […]