Kräftor kräva bubbelvatten

Nu håller jag på med de sista förberedelserna inför kräftornas ankomst. Senaste investeringen är en luftpump som ska hjälpa till att hålla syrehalten på en bra nivå. Kräftor är tåliga mot låga syrgashalter och klarar lägre nivåer än de flesta fiskar. Men om de ska växa bra och trivas måste man minimera alla stressfaktorer, och […]