Glöm inte värdera din arbetstid

Jag tillhör den folkgrupp för vilken pengar är en begränsad resurs. Då är det lätt att fastna i gör-det-självträsket.  Ett misstag jag gjort upprepade gånger är att jag glömt värdera min egen arbetstid. Jag har tänkt att eget arbete är gratis. Det är det inte. Under många år talades det om Timell-effekten. Då betydde det att […]