Ympa äppelträd – så gick det

I början på maj började jag ympa de äppelträd som blivit skadade av vilt under vintern. Barkympning är den ympning som är lättast att lyckas med och när träden savar är det perfekt tid för det. Hjortarna hade ställt till med en hel del skador under vintern. De flesta träden av drabbade av barkgnag och nästan hälften […]

Äppelodlingen i slutet på maj

Det har nu gått tre veckor sedan jag ympade mina skadade äppelträd och de första ymparna skjuter nu skott. På det stora hela ser det bra ut i äppelodlingen. Jag brukar aldrig ta ut något i förskott. I gengäld blir jag extra glad när jag ser att mina planer gått i lås. Jag ympade drygt […]

Söndagsfilmen: Ympa äppelträd

Nu är äppelodlingen inventerad och jag tänker positivt: 75 procent av träden har klarat sig så bra från hjortattackerna att de inte behöver ympas. Resten har jag ympat nu. Det var rätt tydligt var de svåraste angreppen varit. Raden närmast fältet var i det närmaste totalförstörd medan raden i andra endan bara hade två träd […]