Framtidsfullmakt – en gratis försäkring

En av julens begivenheter var att skriva framtidsfullmakter. När släkten var samlad passade vi på att skriva och bevittna varandras fullmakter.  En framtidsfullmakt är ett papper som ger någon du litar på rätt att sköta dina affärer om du av någon anledning inte kan göra det själv på grund av sjukdom eller annat. Det var […]