Annons

Självhushållning måste vara roligt

Höns är bland det första man tänker på för självhushållning. Det är lätt att bli självförsörjande på ägg och de ger dessutom kött och gödsel.
Höns är bland det första man tänker på för självhushållning. Det är lätt att bli självförsörjande på ägg och de ger dessutom kött och gödsel.

Som många andra drömde jag om självhushållning när jag tog beslutet att flytta ut på landet. Jag läste de rätta böckerna, såg de rätta tv-programmen och visste hur jag ville ha det. Nu – sju år senare har jag kommit fram till att självhushållning inte är möjligt.

Förstå mig rätt. Om/när civilisationen brakar samman så kommer jag att klara mig bra mycket bättre än många andra. Jag kommer att ha tillgång till mat, värme och tak över huvudet. Men det kommer inte att bli ett liv som jag vill ha det.

Självhushållning är ett ideal – men för den som vill behålla några av livets bekvämligheter är det inte möjligt. Finesser som internet, elektricitet, sjukvård etc är alla beroende av en någorlunda fungerande civilisation. Någon gång i framtiden kanske vi tvingas att bli självförsörjande men idag kompromissar vi alla. Vi kan kalla oss självhushållande men i praktiken är det bara en hobby. En hobby på ideologiska grunder för många, eller för oss som vill veta vad vi äter.

Sen kan man alltid fråga sig vad som är självförsörjning. Jag är självförsörjande på rabarber, chili, potatis, honung, hönskött, ägg, äpplen med mera. men jag behöver köpa kläder, bränsle och el. Går vattenpumpen sönder är jag beroende av reservdelar och när min hund blev sjuk var jag glad att jag hade henne försäkrad. Mycket kan jag göra själv men jag är ändå beroende av en mängd specialister.

Självhushållning beror på tiden

Är en prepper självförsörjande för att han har lagrat konserver för några år framåt? För mig handlar självhushållning mest om ett tidsperspektiv. Ett längre tidsperspektiv försvårar planeringen exponentiellt. Alla kan vara redo för en vecka utan el. Men en månad? Det kräver engagemang. Och den som vill förbereda sig för apokalypsen måste göra det till en livsstil – och vara redo för ett liv på 1800-talsnivå där vardagliga sjukdomar och en sommar som den vi haft i år kan vara en dödsdom för många.

Jag är själv frestad att skaffa solpaneler men det skulle inte göra mig självförsörjande. Jag skulle fortfarande vara beroende av uppkoppling mot elnätet och reservdelar. Även om allt fungerade felfritt så är livslängden begränsad. Räcker kanske för mig – men inte för nästa generation. Ändå är det frestande även om det finns andra lösningar som skulle ge betydligt bättre avkastning. Men man får inte glömma bort glädjen med att låtsas vara självhushållare. Så länge du har glädje av ditt odlande är allt väl.

Att odla det mesta av den egna maten är fullt möjligt. Femtio kvadratmeter kan täcka en persons årsbehov av potatis. Det går att planera sina odlingar och bli självförsörjande på rotfrukter året runt och om du fryser in eller gör inläggningar kan du ganska lätt klara årsbehovet av frukt och bär. Men första steget är att känna efter vad du vill. För ska det vara någon mening med självhushållning så måste det vara roligt.

Potatis och andra rotfrukter går att lagra och det behövs inga stora ytor för att bli självförsörjande.
Potatis och andra rotfrukter går att lagra och det behövs inga stora ytor för att bli självförsörjande.

Att bli helt självförsörjande är inte möjligt. Inte om du fortfarande vill vara människa. Vi är sociala varelser och det är det enda som gör oss mer framgångsrika än djuren. Om du vill ha total självhushållning så måste du fotvandra till havet för att utvinna ditt eget salt – tillverka alla kläder och redskap själv. Acceptera att familjen får svälta ett dåligt skördeår och sköta eventuell tandvård och kirurgi hemma i köket. Då finns det en lättare väg – byteshandel.

Gör det som är roligt

Tycker du att det är roligt att odla potatis – så satsa på det. Odla så det räcker till många och byt till dig det du tycker är besvärligt att ta fram. Självklart behöver du inte bara ägna dig åt potatis. Du kan odla chili, och bin, och kanske ha höns. Det viktiga är att du ägnar dig åt det som är roligt. Är du en prepper så krävs det en högre grad av självförsörjning men det kommer jag till i ett senare inlägg. Och man måste börja någonstans, så varför inte med det som är roligt.

Följ livet på gården:

Har du tillgång till lite skog kan några dagars arbete under vårvintern ge dig all ved du behöver för uppvärmning kommande vinter.
Har du tillgång till lite skog kan några dagars arbete under vårvintern ge dig all ved du behöver för uppvärmning kommande vinter.
Annons

Torkan förändrar gräsmattan

Gräset är uttorkat på sina ställen men aspskotten frodas. Synd bara att det inte är nyttigare träd.
Gräset är uttorkat på sina ställen men aspskotten frodas. Synd bara att det inte är nyttigare träd.

Efter tre månader med torka verkar regnen vara tillbaka. Även om de bara kommer som åskskurar är varje droppe välkommen. Men vädret har förändrat min gräsmatta.

Mina gräsmattor har klarat sig hyfsat bra. Tror det beror på att de får tidig skugga av skogen och att jag har ytligt grundvatten på många ställen. Men en konsekvens har vädret haft – gräset slutade växa.

Ska man se det positiva så har jag sparat bensin eftersom det inte behövts så många klippningar den här sommaren. Men det finns andra växter med mer djupgående rötter som klarat sig bättre. Min stora gräsmatta har sakteliga börjat omvandlas till skog när klippningarna uteblivit.

Normala somrar så hålls aspskotten efter vid varje klippning och de har kraftig konkurrens från det snabbväxande gräset. Men i år har förhållandena varit annorlunda och det har gynnat aspen.

Tycker faktiskt det ser riktigt trevligt ut men snart gäller det att gå över gräsmattan om de nyinflyttade inte ska ta över helt.
Tycker faktiskt det ser riktigt trevligt ut men snart gäller det att gå över gräsmattan om de nyinflyttade inte ska ta över helt.

Med djupgående rötter har de nått ner till vattnet och bara på några veckor har de bildat en liten slyskog. Hade jag lämnat det så här ett par år gissar jag att skogen skulle ha återtagit gården.

Annons

Fruktträdskräfta – rena redskap inte viktigast

Beskärning av fruktträd är viktig både för fruktsättning och för att hindra sjukdomar. Tvätta gärna redskapen när du beskär för att inte sprida fruktträdskräfta – men ännu viktigare är att beskära i torr väderlek.
Beskärning av fruktträd är viktig både för fruktsättning och för att hindra sjukdomar. Tvätta gärna redskapen när du beskär för att inte sprida fruktträdskräfta – men ännu viktigare är att beskära i torr väderlek.

Det finns flera sjukdomar som kan drabba äppelträd – en av de vanligaste är fruktträdskräfta. De flesta råd om fruktträdskräfta handlar om att rengöra beskärningsredskap. Gör gärna det – men det finns viktigare åtgärder.

Fruktträdskräfta är så vanligt förekommande att man kan ta för givet att den finns i alla odlingar i större eller mindre skala. Ett återkommande råd är att tvätta sågar och sekatörer i sprit för att inte sprida smittan när man beskär träden. Det är en enkel åtgärd så gör gärna det, men det finns andra saker som är ännu viktigare.

Frostskador orsakar angrepp

Länstyrelsen skickar regelbundet ut odlingsbrev till oss yrkesodlare och i senaste brevet berättas om en ny undersökning som visar att den största delen av kräftangreppen (36 procent) kan härledas till olämpliga förhållanden som för blöt mark eller frostskador. På andra plats kom olämpliga grenvinklar (22 procent) och sen ärr efter fruktstjälkar (21 procent). Bara 17 procent av angreppen uppstod efter beskärning.

Men det är ändå nästan en femtedel av angreppen så tvätta gärna redskapen – men ännu viktigare är att bara beskära vid torr väderlek.

Ett svårt angrepp av fruktträdskräfta. Sporerna tar sig in när det uppstår sårskador på träden och sprider sig i trädet med vattendroppar.
Ett svårt angrepp av fruktträdskräfta. Sporerna tar sig in när det uppstår sårskador på träden och sprider sig i trädet med vattendroppar.

Fruktträdskräfta (Nectria galligena) är en svampsjukdom som kan finnas systemiskt – inne i träden – eller angripa friska träd genom skador. Inom trädet sprids den med vattendroppar och mellan träden med insekter som får med sig sporer på benen. Många anser också att fruktträdskräfta kan spridas med beskärningsutrustning, men specialisterna är inte eniga om detta. Men som sagt – det finns ingen anledning att INTE rengöra redskapen.

De viktigaste åtgärderna mot kräfta är att skaffa friskt plantmaterial och se till att träden är luftiga och väl beskurna så att de snabbt torkar upp efter regn. Fukt och sårskador är nödvändiga för att svampen ska kunna sprida sig.

Ett gammalt Oranie-träd som lämnats åt sitt öde utan beskärning. Korsande grenar har skavt och bildat sår som angripits. Många döda grenar och en fest för fruktträdskräfta. Från det här trädet kan sporerna spridas till andra träd med insekter.
Ett gammalt Oranie-träd som lämnats åt sitt öde utan beskärning. Korsande grenar har skavt och bildat sår som angripits. Många döda grenar och en fest för fruktträdskräfta. Från det här trädet kan sporerna spridas till andra träd med insekter.

Nu under JAS-perioden är den bästa tiden att beskära träden så att sårskadorna snabbt sluter sig. Men det måste göras när det är torrt ute – annars hjälper du garanterat kräftan på traven. Angripna grenar tas bort och kapas minst 30 cm under det angripna stället. Tänk på att de klippta grenarna är smitthärdar så ta bort dem och bränn.

Vattenglas skyddar mot fruktträdskräfta

Vissa försök visar också att risken för återinfektion kan minska om man bryter av grenarna istället för att klippa. Detta för att ett brott sker mellan cellerna, medan sekatören klyver celler och släpper ut vätska som ger näring till svampsporerna. Låter kontroversiellt så jag låter andra prova först.

God tillgång på gödsel under våren och kalkning till ett pH runt 7 har också visat sig öka trädens motståndskraft. Andra åtgärder mot kräfta är att se till att marken är dränerad och att pensla sårskador med vattenglas (natriumsilikat).

Du kan alltså räkna med att du har fruktträdskräfta i odlingen men gör vad du kan för att minska spridningen – då går den att leva med.

Det går att beskära äppelträd även under vintern – särskilt om det handlar om uppbyggnadsbeskärning och det kan du läsa om här: Beskärning av äppelträd på vintern

Här kan du följa äppelodlingen och livet på gården:

SparaSpara

Nackdelar med guldvatten

Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.
Den som hävdar att urin inte luktar har aldrig åkt de offentliga hissarna vid Masthuggstorget i Göteborg.

Humanurin, guldvatten eller kiss – ett utmärkt gödselmedel. Rikt på kväve och fosfor och lätt att sprida. Men det är inte problemfritt.

Jag använder inte urin som gödsel till de växter jag ska äta – och det finns flera skäl till detta. Dels är det inte är tillåtet i ekologisk odling och jag följer de regler som finns, och dels kan det verka avskräckande för kunderna och jag säljer en stor del av min skörd. Därför föredrar jag ekologiska gödselmedel för det jag ska äta. Äppelträd är en annan sak – men eftersom guldvatten inte är tillåtet i ekologiska odlingar så låter jag bli det ändå.

Man kan tycka vad man  vill om att människor är tveksamma till att äta grönsaker som du tömt din potta över, men det är min verklighet och jag ser inga skäl till att använda urin till just matväxter. Om man bara äter grönsakerna själv ser jag inget problem med att använda de egna restprodukterna som gödsel – men jag kan garantera dig – det är inte den bästa middagskonversationen. Och jag vill inte odla i lönndom.

Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.
Växter som jag äter gödslar jag inte med guldvatten även om reglerna för ekologisk odling skulle ändras.

Ibland får man höra att urin är sterilt – och det är oftast sant. Men inte alltid. Har du infektioner i kroppen kan det finnas bakterier i urinen. Exempelvis är var tredje kvinna i fertil ålder bärare av streptokocker utan att ha några symptom. Man har också hittat avföringsbakterier i urinen eftersom separationen med olika system inte är hundraprocentig.

Nu är bakterierna inget stort problem om man följer rekommendationen att inte använda urin som gödsel sista månaden innan skörd. Jord är en aggressiv miljö och det mesta bryts ner. Då är läkemedelsrester ett större problem.

Guldvatten och läkemedel

Läkemedel är med avsikt gjorda som stabila kemiska föreningar. Detta för att kunna nå fram och påverka rätt organ i kroppen. När man använder läkemedel så avsöndras de flesta genom urin och avföring. De mängder som sprids om man gödslar med urin är oftast små och risken för akuta problem är liten. Däremot vet vi mycket lite om hur långtidsexponering påverkar människor, växter och djur. Men läkemedelsrester är ett konkret problem för Östersjön och eftersom det är så stabila kemiska föreningar så försvinner de inte i reningsverken.

Bland de läkemedel man vet påverkar naturen finns antibiotika som ändrar den naturliga sammansättningen av bakterier i miljön och kan leda till att resistenta bakteriestammar utvecklas. Hormoner – till exempel p-piller – skapar hormonstörningar hos vattenlevande organismer redan vid mycket låga halter. Vissa smärtstillande medel som diklofenak kan slå ut njurfunktionen och döda fåglar.

Som sagt – de akuta riskerna är små. Men eftersom vi inte vet något om de långsiktiga effekterna ser jag ingen anledning att chansa. Om det är ett problem i stor skala som för reningsverk och Östersjön ser jag ingen anledning att använda guldvatten i mina egna odlingar.

SparaSpara

Ympa äppelträd – så gick det

I slutet på juli hade 90 procent av mina barkympar tagit sig. De bästa hade vuxit närmare 40 cm men majoriteten nöjde sig med att vara klädsamt lövade.
I slutet på juli hade 90 procent av mina barkympar tagit sig. De bästa hade vuxit närmare 40 cm men majoriteten nöjde sig med att vara klädsamt lövade.

I början på maj började jag ympa de äppelträd som blivit skadade av vilt under vintern. Barkympning är den ympning som är lättast att lyckas med och när träden savar är det perfekt tid för det.

Hjortarna hade ställt till med en hel del skador under vintern. De flesta träden av drabbade av barkgnag och nästan hälften av dem var helt ringbarkade. Men trots att det såg illa ut verkar många träd ändå ha klarat sig hyfsat. Ett fåtal hade så svåra skador att det inte syntes några livstecken men jag hade hopp för de flesta.

Jag satte två ympar på varje stam för att dubbla chansen att trädet ska klara sig. Två och en halv månad senare visade det sig att det var ett klokt beslut. Runt 75 procent av ymparna har växt fast och alla äppelträd är i livet.
Jag satte två ympar på varje stam för att dubbla chansen att trädet ska klara sig. Två och en halv månad senare visade det sig att det var ett klokt beslut. Runt 75 procent av ymparna har växt fast och alla äppelträd är i livet.

De träd som hade satt löv på alla grenar lät jag vara även om de såg illa skadade ut. Trädet fick själv avgöra vilka ingrepp som var nödvändiga. En del hade enstaka grenar som fortfarande verkar försörjda från roten – men på dessa gjorde  jag ett drastiskt val och kapade dem nedanför alla skador.

Förutom bivax använder jag vulktejp, sekatör och en riktigt vass kniv för att ympa äppelträd.
Förutom bivax använder jag vulktejp, sekatör och en riktigt vass kniv för att ympa äppelträd.

Det innebar att vissa träd bara får någon decimeter stump kvar eftersom hjortarna några gånger lyckats få av gnagskydden. Men jag kapade och ympade  ändå. Även dessa ympar verkar ha klarat sig – så hoppet är inte ute trots svåra viltskador

Dags att ympa

Efter att jag kapade träden var det dags att ympa och då gör jag så här. Först skär jag till en bit ympris med tre knoppar på. Tar man en längre bit är risken stor att det torkar ut. Sen skär jag en snett snitt i underdelen. Snittet ska vara så plant som möjligt.

Trädstammen får ett lodrätt snitt upptill och jag öppnar försiktigt barken med kniven innan jag för in ympriset. För att hålla det på plats använder jag vulktejp som både är töjbar och lätt att få på plats. Till sist penslar jag på smält bivax på alla blottade ytor.

I delar av odlingen var träden nästan helt förstörda. Men det visade sig att mitt ympningsprojekt lyckades.
I delar av odlingen var träden nästan helt förstörda. Men det visade sig att mitt ympningsprojekt lyckades.

Nu i slutet på juli ser framtiden för äppelodlingen ljus ut igen. Räknar med att få en skörd på några tiotal kilo trots torkan. Men så har jag också kört bevattning varannan vecka i äppelodlingen.

Nästa projekt: beskärning

Nästa projekt är beskärning. Den radikala beskärningen när jag kapade de skadade träden har resulterat i en hel del vattenskott och den energin vill jag ska gå till ymparna.

Vill du följa livet på gården och hur det går för äppelodlingen så fyll i det här formuläret:

Jag har också gjort en film om hur jag barkympar äppelträd och den kan du se här: Ympa äppelträd

SparaSpara