Det blir jag som ska sanera

Min tidigare kritik mot försäkringsbolaget har varit orättvis. Den offert för att sanera efter eldsvådan de fått var uppenbart orimlig. Nu har de gått med på att jag själv sköter saneringen – och jag får bra betalt. I tre månader har jag gått och tittat på resterna efter ladugården och inte kunnat göra något. Eftersom […]